M-Cloud

M-Cloud este platforma tehnologică guvernamentală comună bazată pe conceptul modern „Cloud Computing" compus din servicii de calcul, aplicaţii, acces la informaţii şi stocare de date.

Ghişeul unic în domeniul autorizării folosinţei speciale a apei este găzduit în M-Cloud şi integrează următoarele subsisteme informatice:

M-Pass

Subsistem informatic destinat autentificării în M-Cloud, aplicării şi verificării valabilităţii semnăturii digitale

Jurnalizare

Subsistem informatic destinat jurnalizării tuturor evenimentelor în cadrul sistemelor informatice găzduite în M-Cloud

Notificare

Subsistem informatic care fornizează mecanismul de notificare tuturor sistemelor informatice găzduite în M-Cloud

Time stamping

Serviciul oficial administrat de Centru de Tehnologii Speciale care furnizează momentul de timp etalon (cu valoare juridică) pentru tranzacţiile executate

Portalul Guvernamental

Reprezintă portalul serviciilor guvernamentale (http://servicii.gov.md) în care va fi integrată interfaţa destinată utilizatorilor Internet care vor accesa informaţia cu caracter public