Ghişeul unic în domeniul autorizării de mediu a folosinţei speciale a apei

Ghişeul unic în domeniul autorizării de mediu a folosinţei speciale a test apei (AMFSA) reprezintă o platformă comună de acces şi un mecanism care permite solicitantului să se adreseze unei singure autorităţi publice (AP), abilitată conform legislaţiei în vigoare, care va avea obligaţia să asigure coordonarea condiţiilor de folosinţă specială a apei cu Centrul Naţional de Sănătate Publică, Agenţia „Apele Moldovei", Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale, Serviciul Piscicol, Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale, Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, conform competenţelor funcţionale atribuite prin lege.

Ghid depunere solicitare autorizatie mediu

Beneficii:

Beneficii pentru mediul de afaceri şi cetăţeni

 • obţinerea sau prelungirea autorizaţiilor de mediu pentru folosinţa specială a apei prin intermediul ghişeului unic;
 • asigurarea posibilităţii efectuării online a acţiunilor de perfectare şi expediere a cererii şi dosarului aferent procesului de eliberare sau prelungire a autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei;
 • reducerea inconvenienţelor aferente procesului tradiţional de obţinere a autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei;
 • reducerea costurilor legate de procedura de obţinere a autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei
 • acces online la conţinutul public al Registrului autorizaţiilor de mediu pentru folosinţa specială a apei, eliberate în vederea verificării informaţiei privind dreptul de a folosi resursele de apă.

Beneficii pentru IES şi AP implicate în procesul de eliberare a autorizaţiei

 • prestarea unui serviciu mai calitativ;
 • sporirea transparenţei procesului de eliberare a autorizaţiilor şi activităţii AP implicate în procesul de eliberare a autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei;
 • Îmbunătăţirea comunicării cu AP implicate în procedura de coordonare a condiţiilor de folosinţă specială a apei;
 • optimizarea proceselor de lucru şi reducerea costurilor operaţionale;
 • îmbunătăţirea calităţii informaţiei gestionate de IES şi AP implicate;
 • îmbunătăţirea evidenţei autorizaţiilor de folosinţă specială a apei eliberate şi crearea Registrului AMFSA;
 • alinierea activităţii de examinare a cererilor şi eliberare sau prelungire a autorizaţiilor de mediu pentru folosinţa specială a apei tehnologiilor moderne utilizate în Uniunea Europeană şi în lume.

Beneficii pentru Republica Moldova

 • identificarea şi inventarierea folosinţei resurselor de apă în vederea evaluării bilanţului resurselor de apă;
 • optimizarea folosinţei resurselor de apă;
 • alinierea Republicii Moldova la standardele europene şi internaţionale privind procesele moderne de examinare a solicitărilor şi eliberare a autorizaţiilor.