Instituţii implicate

În conformitate cu legislaţia în vigoare, următoarele entităţi sunt implicate în procesul de autorizare prin intermediul Ghişeul unic în domeniul autorizării de mediu a folosinţei speciale a apei în Republica Moldova:

Ministerul Mediului

Ministerul Mediului în calitate de organ central de specialitate al administraţiei publice care elaborează şi promovează politica statului în domeniul protecţiei mediului şi utilizării raţionale a resurselor naturale şi în calitate de participant la procesul de autorizare a folosinţei apei prin încheierea cu solicitanţii AMFSA a contractului pentru dreptul de folosire a sectorului de subsol la exploatarea prizelor de apă subterană.

Date de contact:
Mun. Chisinau, strada Cosmonautilor, 9, MD-2005
tel: 373 22 20-45-07
fax: 373 22 22-68-58

Inspectoratul ecologic de stat

Inspectoratul ecologic de stat în calitate de instituţie responsabilă de:

a) informează solicitantul cu privire la procedura de depunere şi examinare a cererii de eliberare a autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei, actele care urmează a fi prezentate, modul de coordonare a condiţiilor de folosinţă specială a apei prin intermediul Ghişeului unic, precum şi procedura de eliberare a autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei, stabilite conform Legii apelor nr. 272 din 23 decembrie 2011;

b) recepţionează cererea de eliberare a autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei; 

c) verifică corectitudinea şi completitudinea cererii de eliberare a autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei;

d) stabileşte autenticitatea şi legalitatea actelor prezentate odată cu cererea de eliberare a autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei;

e) acceptă sau restituie cererea de eliberare a autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei;

f) procesează şi transmite autorităţilor publice indicate în punctul 2 din prezentul Regulament cererea de eliberare a autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei, însoţită de actele prevăzute în anexa la prezentul Regulament, în vederea coordonării condiţiilor de folosinţă specială a apei;

g) asigură corectitudinea, integritatea şi protecţia informaţiei procesate şi transmise prin intermediul Ghişeului unic;

h) eliberează autorizaţia de mediu pentru folosinţa specială a apei.

 
Date de contact: 
MD 2005, mun.Chişinău, str.Cosmonauţilor 9
tel/fax: 22 6915

Agenţia „Apele Moldovei"

Agenţia „Apele Moldovei" în calitate de autoritate administrativă participantă la procesul de autorizare a folosinţei speciale a apei, prin coordonarea condiţiilor de folosinţă specială a apei şi responsabilă de implementare a politicii de stat în domeniul gospodăririi resurselor de apă, hidroamelioraţiei, aprovizionării cu apă şi canalizare, care îşi desfăşoară activitatea în subordinea Ministerului Mediului.
 
Date de contact: 
str.Gheorghe Tudor, 5, or.Chişinău, MD 2028
Tel.  (373 22) 280 752

Agenţia pentru geologie şi resurse minerale

Agenţia pentru geologie şi resurse minerale în calitate de AP, subordonată Ministerului Mediului, cu atribuţii de reglementare şi coordonare a studierii, protecţiei şi folosirii raţionale a subsolului şi de dezvoltare a bazei materiei prime minerale a Moldovei şi care coordonează condiţiile de folosinţă specială a apei.
 
Date de contact:
mun. Chisinau, str. Mitropolit Dosoftei, 156, MD-2004
Tel: (373 22) 75-18-10, 75-06-56
Fax: (373 22) 75-08-63
 

Centrul naţional de sănătate publică

Centrul naţional de sănătate publică, subordonat Ministerului Sănătăţii, în calitate de AP responsabilă de supravegherea sănătăţii publice participantă la procesul de autorizare a folosinţei speciale a apei, prin coordonarea condiţiilor de folosinţă specială a apei.
 
Date de contact: 
mun. Chisinau, str. Gh. Asachi 67/a
Telefon: +373 22 574-501
Fax: +373 22 729-725

Serviciul piscicol

Serviciul piscicol în calitate de AP din subordinea  Ministerului mediului, care este responsabilă de protecţia resurselor biologice acvatice în obiectivele acvatice naturale şi participă la procesul de autorizare a folosinţei speciale a apei, prin coordonarea condiţiilor de folosinţă specială a apei. 
 
Date de contact: 
MD 2023 mun.Chişinău, st-la. Mereni, 8
tel. 47-24-20, 47-32-37
tel/fax 47-24-12

Agenţia naţională pentru siguranţa alimentelor

Agenţia naţională pentru siguranţa alimentelor, din subordinea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, în calitate de AP participantă la procesul de autorizare a folosinţei speciale apei, coordonînd condiţiile de folosinţă specială a apei, care este responsabilă de implementarea şi monitorizarea politicii statului în domeniul de reglementare şi control pentru siguranţa alimentelor şi în domeniul sanitar-veterinar, zootehnic, al protecţiei plantelor şi carantinei fitosanitare, controlului semincer, calităţii produselor primare, produselor alimentare şi a hranei pentru animale.
 
Date de contact: 
Bd. Stefan cel Mare si Sfant, 180, of. 402
MD-2004,mun.Chisinau, Republica Moldova
tel/fax. +373-22-294730
 

Serviciul protecţiei civile şi situaţiilor excepţionale

Serviciul protecţiei civile şi situaţiilor excepţionale în calitate de AP implicată în eliberarea autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei, care coordonează condiţiile de folosinţă specială a apei, aflat în subordinea Ministerului Afacerilor Interne.
 
Date de contact: 
or. Chişinău, str. Gh. Asachi 69
tel: 73-85-16
fax: 73-85-01