Procesele de creare, implementare şi exploatare a Sistemului Informatic al Platformei Comune de Autorizarea de Mediu a Folosintei Speciale a Apei trebuie să corespundă prevederilor actelor legislative şi normative în vigoare privind dezvoltarea soluţiilor informatice destinate autorităţilor publice centrale (APC).  Din această categorie de acte normative pot fi menţionate următoarele:

 • Legea apelor nr.272 din 23.12.2011, Monitorul Oficial nr. 81 din 26.04.2012.
 • Hotărârea Guvernului nr. 710 din 20.09.2011 cu privire la aprobarea Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare), Monitorul Oficial nr. 156-159 din 23.09.2011.
 • Legea nr. 171-XIII din 06.07.1994 cu privire la secretul comercial, Monitorul Oficial nr. 13 din 10.11.1994.
 • Legea nr. 982-XIV din 11.05. 2000 privind accesul la informaţie, Monitorul Oficial nr. 88 art. nr. 664 din 28.07.2000.
 • Legea nr. 1069-XIV din 22.06.2000 cu privire la informatică, Monitorul Oficial nr. 073 din , 05.07.2001.
 • Hotărârea Guvernului nr. 735 din 11.06.2002 cu privire la sistemele speciale de telecomunicaţii ale Republicii Moldova, Monitorul Oficial nr. 79-81 din 20.06.2002.
 • Legea nr. 317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, Monitorul Oficial nr. 208-210 din 03.10.2003.
 • Legea nr. 467-XV din 21.11.2003 cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat, Monitorul Oficial nr. 6-12/44 din 01.01.2004.
 • Hotărârea Guvernului nr. 632 din 08.06.2004 despre aprobarea Politicii de edificare a societăţii informaţionale în Republica Moldova, Monitorul Oficial nr. 96-99 din 18.06.2004.
 • Legea nr. 264-XV din 15.07.2004 cu privire la documentul electronic şi semnătura digitală, Monitorul Oficial nr. 132-137/710 din 06.08.2004.
 • Hotărârea Guvernului nr. 840 din 26.07.2004 cu privire la crearea Sistemului de telecomunicaţii al autorităţilor administraţiei publice, Monitorul Oficial nr. 130 din 30.07.2004.
 • Hotărârea Guvernului nr. 255 din 09.03.2005 privind Strategia Naţională de edificare a societăţii informaţionale - "Moldova electronică", Monitorul Oficial nr. 046 din 25.03.2005.
 • Hotărârea Guvernului nr. 945 din 05.09.2005 cu privire la centrele de certificare a cheilor publice, Monitorul Oficial nr. 123-125 din 16.09.2005.
 • Hotărârea Guvernului nr. 320 din 28.03.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de aplicare a semnăturii digitale în documentele electronice ale autorităţilor publice, Monitorul Oficial nr. 51-54 din 31.03.2006.
 • Hotărârea Guvernului nr. 733 din 28.06.2006 cu privire la Concepţia guvernării electronice, Monitorul Oficial nr. 106-111 din 14.07.2006.
 • Legea nr. 241-XVI din 15.11.2007 privind telecomunicaţiile, Monitorul Oficial nr. 51-54 din 14.03.2008.
 • Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, Monitorul Oficial nr. 171-175 din 14.10.2011.
 • Legea nr. 71-XVI din 22.03.2007 cu privire la registre, Monitorul Oficial nr. 70-73/314 din 25.05.2007.
 • Hotărârea Guvernului nr. 916 din 06.08.2007 cu privire la Concepţia Portalului Guvernamental, Monitorul Oficial nr. 127-130/952 din 17.08.2007.
 • Hotărârea Guvernului nr. 969 din 23.08.2007 pentru aprobarea Regulamentului privind Sistemul de poştă electronică al autorităţilor administraţiei publice, Monitorul Oficial nr. 141-145 din 07.09.2007.
 • Legea nr. 245-XVI din 27.11.2008 cu privire la secretul de stat, Monitorul Oficial nr. 45-46 din 27.02.2009.
 • Ordinul nr. 94 din 17.09.2009 al Ministerului Dezvoltării Informaţionale cu privire la aprobarea unor reglementări tehnice (modul de evidenţă a serviciilor publice electronice, prestarea serviciilor publice electronice, asigurarea securităţii informaţionale la prestarea serviciilor publice electronice, determinarea costului de elaborare şi implementare a sistemelor informaţionale automatizate), Monitorul Oficial nr. 58-60 din 23.04.2010.
 • Hotărârea Guvernului nr. 1123 din 14.12.2010 privind aprobarea Cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal, Monitorul Oficial nr. 254-256 din 24.12.2010.
 • Standardul Republicii Moldova SMV ISO CEI 15288:2009, „Ingineria sistemelor şi software-ului. Procesele ciclului de viaţă al sistemului".
 • Reglementarea tehnică „Procesele ciclului de viaţă al software-lui" RT 38370656-002:2006; Monitorul Oficial nr. 95-97/335 din 23/06/2006.
 • Alte legi, acte normative, standarde în vigoare în domeniul reglementării folosinţei apei şi TIC.