Ghişeul unic în domeniul autorizării de mediu a folosinţei speciale a apei

Ghişeul unic în domeniul autorizării de mediu a folosinţei speciale a apei permite gestiunea proceselor de recepţionare si procesare a cererilor de autorizare a folosinţei apei sporind esenţial eficienţa interacţiunii între următoarele autorităţi publice implicate în procesul de eliberare a autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei:

 • Ministerul Mediului al Republicii Moldova (MM);
 • Inspectoratul Ecologic de Stat (IES);
 • Agenţia „Apele Moldovei" (AAM);
 • Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale (AGRM);
 • Centrul Naţional de Sănătate Publică (CNSP);
 • Serviciul Piscicol (SP);
 • Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor (ANSA);
 • Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale (SPCSE).
 

Autorizaţie de captare a apei din sursele de apă de suprafaţă şi din cele subterane pentru aprovizionarea cu apă destinată consumului uman

Pentru a obţine Autorizaţia de captare a apei din sursele de apă de suprafaţă şi din cele subterane pentru aprovizionarea cu apă destinată consumului uman, solicitantul trebuie să anexeze obligatoriu la dosar următorul set de documente:
 • Documentul care atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra terenului pe care este situat corpul de apă, asupra construcţiilor hidrotehnice, precum şi a altor construcţii destinate folosinţei apelor;
 • Planul şi/sau schema terenului, cu indicarea construcţiilor hidrotehnice, după caz, a mijloacelor de măsurare a cantităţii de apă care urmează a fi folosită şi deversată, precum şi altor construcţii destinate folosinţei apelor;
 • Paşaportul prizei de apă;
 • Regulamentul de exploatare a barajelor, iazurilor şi a lacurilor de acumulare;
 • Calculele cantităţii de apă care urmează a fi folosită şi a volumului de ape uzate;
 • Planul de acţiuni/investiţii privind protecţia resurselor de apă în perioada de folosinţă a apei;
 • Rezultatele analizelor fizico-chimice şi/sau bacteriologice ale apei;
 • Contractul pentru folosirea sectorului de subsol;
 • Contractul de transportare şi recepţie a apelor uzate pentru epurare (în cazul lipsei propriului sistem de evacuare şi epurare a apelor uzate);
 • Dovada publicării în presa locală a anunţului cu privire la solicitarea eliberării autorizaţiei de mediu pentru folosinţă specială a apei.
Pe parcursul examinării dosarului depus de solicitantul Autorizaţiei de captare a apei din sursele de apă de suprafaţă şi din cele subterane pentru aprovizionarea cu apă destinată consumului uman, autorităţile implicate vor perfecta şi ataşa la dosarul solicitantului de autorizaţie de mediu pentru folosinţa specială a apei următorul set de documente:
 • Actul de control ala autorităţii de mediu;
 • Avizul AAM;
 • Avizul AGRM (doar în cazul captării apelor subterane de profunzime din fântâni arteziene, izvoare, care constituie surse cetnralizate de alimentare cu apă);
 • Avizul CNSP;
 • Avizul SP;
 • Avizul SPCSE.

Autorizaţie de captare şi folosinţă a apei din sursele de apă de suprafaţă şi din cele subterane în scopuri tehnice şi industriale, inclusiv la prelucrarea produselor alimentare şi în agroindustrie

Pentru a obţine Autorizaţia de captare şi folosinţă a apei din sursele de apă de suprafaţă şi din cele subterane în scopuri tehnice şi industriale, inclusiv la prelucrarea produselor alimentare şi în agroindustrie, solicitantul trebuie să anexeze obligatoriu la dosar următorul set de documente:
 • Documentul care atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra terenului pe care este situat corpul de apă, asupra construcţiilor hidrotehnice, precum şi a altor construcţii destinate folosinţei apelor;
 • Planul şi/sau schema terenului, cu indicarea construcţiilor hidrotehnice, după caz, a mijloacelor de măsurare a cantităţii de apă care urmează a fi folosită şi deversată, precum şi altor construcţii destinate folosinţei apelor;
 • Paşaportul prizei de apă;
 • Regulamentul de exploatare a barajelor, iazurilor şi a lacurilor de acumulare;
 • Calculele cantităţii de apă care urmează a fi folosită şi a volumului de ape uzate;
 • Planul de acţiuni/investiţii privind protecţia resurselor de apă în perioada de folosinţă a apei;
 • Rezultatele analizelor fizico-chimice şi/sau bacteriologice ale apei;
 • Contractul pentru folosirea sectorului de subsol (în cazul în care volumul de apă extrasă depăşte 1000m3/24 ore);
 • Contractul de transportare şi recepţie a apelor uzate pentru epurare (în cazul lipsei propriului sistem de evacuare şi epurare a apelor uzate);
 • Dovada publicării în presa locală a anunţului cu privire la solicitarea eliberării autorizaţiei de mediu pentru folosinţă specială a apei.
Pe parcursul examinării dosarului depus de solicitantul de Autorizaţie de captare şi folosinţă a apei din sursele de apă de suprafaţă şi din cele subterane în scopuri tehnice şi industriale, inclusiv la prelucrarea produselor alimentare şi în agroindustrie, autorităţile implicate vor perfecta şi ataşa la dosarul solicitantului de autorizaţie de mediu pentru folosinţa specială a apei următorul set de documente:
 • Actul de control al autorităţii de mediu;
 • Avizul AAM;
 • Avizul AGRM (doar în cazul captării apelor subterane de profunzime din fântâni arteziene, izvoare, care constituie surse cetnralizate de alimentare cu apă);
 • Avizul CNSP;
 • Avizul ANSA;
 • Avizul SP;
 • Avizul SPCSE.
 

Autorizaţie de captare şi folosinţa apei din diferite surse pentru irigare

Pentru a obţine Autorizaţia de captare şi folosinţă a apei din diferite surse pentru irigare solicitantul trebuie să anexeze obligatoriu la dosar următorul set de documente:
 • Documentul care atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra terenului pe care este situat corpul de apă, asupra construcţiilor hidrotehnice, precum şi a altor construcţii destinate folosinţei apelor;
 • Planul şi/sau schema terenului, cu indicarea construcţiilor hidrotehnice, după caz, a mijloacelor de măsurare a cantităţii de apă care urmează a fi folosită şi deversată, precum şi altor construcţii destinate folosinţei apelor;
 • Paşaportul prizei de apă;
 • Regulamentul de exploatare a barajelor, iazurilor şi a lacurilor de acumulare;
 • Calculele cantităţii de apă care urmează a fi folosită şi a volumului de ape uzate;
 • Planul de acţiuni/investiţii privind protecţia resurselor de apă în perioada de folosinţă a apei;
 • Rezultatele analizelor fizico-chimice şi/sau bacteriologice ale apei;
 • Contractul pentru folosirea sectorului de subsol (în cazul în care volumul de apă extrasă depăşte 1000m3/24 ore);
 • Dovada publicării în presa locală a anunţului cu privire la solicitarea eliberării autorizaţiei de mediu pentru folosinţă specială a apei.
Pe parcursul examinării dosarului depus de solicitantul de Autorizaţie de captare şi folosinţă a apei din diferite surse pentru irigare, autorităţile implicate vor perfecta şi ataşa la dosarul solicitantului de autorizaţie de mediu pentru folosinţa specială a apei următorul set de documente:
 • Actul de control al autorităţii de mediu;
 • Avizul AAM;
 • Avizul AGRM (în cazul captării apelor subterane de profunzime din fîntîni arteziene, inzvoare, cu condiţia respectării prevederilor art. 45 din Legea apelor nr. 272 din 23.12.2011);
 • Avizul CNSP;
 • Avizul SP;
 • Avizul SPCSE.

Autorizaţie de folosinţă a apei în acvacultură şi piscicultură

Pentru a obţine Autorizaţia de folosinţă a apei în acvacultură şi piscicultură solicitantul trebuie să anexeze obligatoriu la dosar următorul set de documente:
 • Documentul care atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra terenului pe care este situat corpul de apă, asupra construcţiilor hidrotehnice, precum şi a altor construcţii destinate folosinţei apelor;
 • Planul şi/sau schema terenului, cu indicarea construcţiilor hidrotehnice, după caz, a mijloacelor de măsurare a cantităţii de apă care urmează a fi folosită şi deversată, precum şi altor construcţii destinate folosinţei apelor;
 • Paşaportul prizei de apă;
 • Regulamentul de exploatare a barajelor, iazurilor şi a lacurilor de acumulare;
 • Calculele cantităţii de apă care urmează a fi folosită şi a volumului de ape uzate;
 • Planul de acţiuni/investiţii privind protecţia resurselor de apă în perioada de folosinţă a apei;
 • Rezultatele analizelor fizico-chimice şi/sau bacteriologice ale apei;
 • Contractul pentru folosirea sectorului de subsol;
 • Contractul de transportare şi recepţie a apelor uzate pentru epurare (în cazul lipsei propriului sistem de evacuare şi epurare a apelor uzate);
 • Dovada publicării în presa locală a anunţului cu privire la solicitarea eliberării autorizaţiei de mediu pentru folosinţă specială a apei.
Pe parcursul examinării dosarului depus de solicitantul de autorizaţie de folosinţă a apei în acvacultură şi piscicultură, autorităţile implicate vor perfecta şi ataşa la dosarul solicitantului de autorizaţie de mediu pentru folosinţa specială a apei următorul set de documente:
 • Actul de control al autorităţii de mediu;
 • Avizul AAM;
 • Avizul AGRM;
 • Avizul CNSP;
 • Avizul SP;
 • Avizul ANSA;
 • Avizul SPCSE.

Autorizaţie de deversare a apelor uzate

Pentru a obţine autorizaţia de deversare a apelor uzate solicitantul trebuie să anexeze obligatoriu la dosar următorul set de documente:
 • Planul şi/sau schema terenului, cu indicarea construcţiilor hidrotehnice, după caz, a mijloacelor de măsurare a cantităţii de apă care urmează a fi folosită şi deversată, precum şi altor construcţii destinate folosinţei apelor;
 • Regulamentul de exploatare a barajelor, iazurilor şi a lacurilor de acumulare;
 • Calculele cantităţii de apă care urmează a fi folosită şi a volumului de ape uzate;
 • Rezultatele analizelor fizico-chimice şi/sau bacteriologice ale apei;
 • Dovada publicării în presa locală a anunţului cu privire la solicitarea eliberării autorizaţiei de mediu pentru folosinţă specială a apei.
Pe parcursul examinării dosarului depus de solicitantul de autorizaţie de deversare a apelor uzate, autorităţile implicate vor perfecta şi ataşa la dosarul solicitantului de autorizaţie de mediu pentru folosinţa specială a apei următorul set de documente:
 • Actul de control al autorităţii de mediu;
 • Avizul AAM;
 • Avizul CNSP;
 • Avizul SP;
 • Avizul SPCSE.

Autorizaţie de utilizare a apei pentru generarea de energie hidro-electrică

Pentru a obţine Autorizaţia de utilizare a apei pentru generarea de energie hidro-electrică solicitantul trebuie să anexeze obligatoriu la dosar următorul set de documente:
 • Planul şi/sau schema terenului, cu indicarea construcţiilor hidrotehnice, după caz, a mijloacelor de măsurare a cantităţii de apă care urmează a fi folosită şi deversată, precum şi altor construcţii destinate folosinţei apelor;
 • Regulamentul de exploatare a barajelor, iazurilor şi a lacurilor de acumulare;
 • Calculele cantităţii de apă care urmează a fi folosită şi a volumului de ape uzate;
 • Planul de acţiuni/investiţii privind protecţia resurselor de apă în perioada de folosinţă a apei;
 • Rezultatele analizelor fizico-chimice şi/sau bacteriologice ale apei;
 • Dovada publicării în presa locală a anunţului cu privire la solicitarea eliberării autorizaţiei de mediu pentru folosinţă specială a apei.
Pe parcursul examinării dosarului depus de solicitantul de autorizaţie de utilizare a apei pentru generarea de energie hidro-electrică, autorităţile implicate vor perfecta şi ataşa la dosarul solicitantului de autorizaţie de mediu pentru folosinţa specială a apei următorul set de documente:
 • Actul de control al autorităţii de mediu;
 • Avizul AAM;
 • Avizul CNSP;
 • Avizul SP;
 • Avizul SPCSE.